Yushu Li

Yushu er førsteamanuensis i statistikk ved UiB. Hun lar seg inspirere av sine studenter, og skulle ønske flere kvinner ville velge å fortsette med en Ph.D. etter sin masterutdannelse.

portrett av Yushu Li

Yushu Li

Hva jobber du med? Jeg er førsteamanuensis i Statistikk og data science-gruppen ved Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen (UIB).

Hva var det som inspirerte deg til å studere matematikk? Hadde en flink matematikklærer på barneskolen og ble interessert i matematikk, men var også interessert i å løse økonomi/finans-problemer når jeg ble litt større, da valgte jeg statistikkutdanning med retning innen aktuarfag – et fagfelt som benytter matematikk og statistikk for å forutsi atferd fra finansnæringer - som studieprogram på bachelor. 

Hvordan var veien dit du er i dag? Det har vært ganske målrettet. Jeg hadde lyst til å ta videre utdanning i statistikk etter bachelorutdannelsen fra Renmin University of China. Har tatt Ph.D. i statistikk ved Linnaeus University i Sverige i 2011, og jobbet som forsker ved Lund Universitet. Deretter var jeg postdoktor ved Norges Handelshøyskole. Begynte som førsteamanuensis i statistikk ved matematisk institutt på UIB i 2016.

Hvordan bruker du matematikk som en del av jobben eller studiene dine? Statistikk er et fagfelt innen matematikk som bruker matematisk teknikker og programmering på datamaskin for analysere kvantitativ informasjon, usikkerhet eller tilfeldig variasjon fra datasett. 

Hva består jobbhverdagen din av? Jeg deler arbeidstiden mellom undervisning, forskning, veiledning og en del fagrelatert administrasjon. Har stor frihet når det gjelder forskningsretning og kan jobbe på det som jeg selv synes er interessant. Man lærer ny kunnskap fra ulike fagfelt hele tiden når man forsker. Jeg har også lært mye fra studentene gjennom undervisning og veiledning. 

Hva vil du si til dem som lurer på hva man kan gjøre som statistiker?  Statistikere analyserer og tolker data. Dagens samfunn genererer data hele tiden, og det er økende behov for statistikere. Arbeidsplasser for statistiker kan være privat næringsliv innen IT, medisin, forsikringsselskap, bank og finans, eller offentlige etater og forskningsinstitutter som sykehus, universitet og høyskoler, Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten og Forskningsrådet. 

Hvilke utfordringer møtte du på veien? Ville du gjort noe annerledes? Det tok lang tid til å forstå noen statististiske konsepter, for eksempel statistiske tester og statistiske hypoteser på bachelornivå. Det hadde vært litt lettere å forstå disse konseptene hvis jeg hadde begynt med noen empirisk eksempler før jeg gikk til den abstrakte terminologiene. 


Hvilke positive opplevelser har statistikk gitt deg? Som statistiker, har vi mulighet å treffe mange flinke kollegaer fra forskjellige fagfelt - så lenge de har data som skal analyseres. Det er kult. Det er også spennende å treffe mange flinke studenter som inspirerer meg mye med deres innovative tanker og ferdigheter i programmering. 

Kvinner er underrepresentert i matematikktunge yrker. Har du ønsker som du tror kan endre på dette? – Det er litt bedre kjønnsbalanse i statistikk, og rundt 30 - 40% av statistikere er kvinner. Jenter som har tatt statistikkutdannelse (spesielt på masternivå og høyere) er veldig populære på jobbmarked. Men ikke så mange flinke jenter som har tatt masterutdanning har lyst til å fortsette en Ph.D.-stilling fordi mange har fått veldige gode jobbtilbud utenfor universitet etter mastereksamen. Det er litt synd. Ønsker flere jenter kan fortsette Ph.D-utdannelse. 
 

Publisert 23. aug. 2021 13:38 - Sist endret 21. apr. 2022 08:17