Om

Det eksisterer flere internasjonale nettverk for kvinner i matematikk der representanter fra Norge har deltatt. Spesielt har European Women in Mathematics (EWM) eksistert siden 1986. I Norge har det vært spredte initiativ og aktiviteter for å fokusere på kvinner og matematikk. Sommeren 2020 diskuterte Nadia Larsen (UiO) og Christin Borge (UiO) muligheter for å samle kvinner i matematiske fag i Norge. Vi fikk med oss Ragni Piene (UiO), og 12. februar 2021 arrangerte vi online-arrangementet  "Presentasjon av EWM og muligheter for aktiviteter i Norge". Det var 24 kvinner til stede fra UiO, NTNU, UiB, NMBU, UiA, HVL og USN.

I etterkant av møtet startet jobben med å lage en nettside for å kommunisere aktiviteter og initiativ, med stor hjelp fra Elisabeth Seland (UiO). Resultatet er denne nettsiden. UiO har tatt initiativ til å få nettsiden på plass, og den driftes fra UiO, men UiO skal ikke eie siden. Vi har involvert personer fra andre institusjoner til å hjelpe oss å fylle siden med informasjon og innhold, og hatt møter med representanter fra UiB (Antonella Zanna Munthe-Kaas), NTNU (Kari Hag), UiT  (Hilja Huru) og UiA (Hege Baggethun) foreløpig. Vi fortsetter å involvere flere (se kontaktpersoner), og tar imot alle bidrag med stor takk. 

Av aktiviteter ønsker vi spesielt å ha arrangementer på 12. mai: «Kvinner i matematikk-dagen". I 2021 organiserte Nadia Larsen, Antonella Zanna Munthe-Kaas (UiB) og Christin Borge et zoom-arrangement med foredrag av yngre kvinnelige matematikere som jobber ved norske universiteter, diskusjon og visning av filmen «Picture a scientist». Vi håper 12. mai-arrangementer blir en tradisjon.

Publisert 22. sep. 2021 14:46 - Sist endret 22. sep. 2021 14:46